Drogi Kliencie!

Zespół Facetaria.pl dokłada wszelkich starań, aby towary w sklepie były najwyższej jakości oraz wolne od wad fizycznych. Jednakże, jeśli przytrafi Ci się bardzo rzadka sytuacja, że otrzymasz towar posiadający wadę lub wada taka ujawni się w terminie objętym gwarancją od momentu zakupu, masz prawo do reklamacji tego towaru.

  • W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, niezwłocznie powiadom obsługę Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@facetaria.pl lub w formie pisemnej, na adres naszej siedziby.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a) imię i nazwisko Klienta; b) adres do korespondencji; c) numer zamówienia (jeśli zostało złożone); d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową; e) określenie roszczenia; f) Twój podpis w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.
  • O wyniku postępowania reklamacyjnego zostaniesz powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.
  • W razie konieczności odesłania towaru do Sprzedawcy lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Preferowaną przez Sprzedawcę firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Inpost Paczkomaty 24/7 (nadanie z Paczkomatu dogodnego dla klienta na adres magazynu Sklepu: Nieporęt, 05-126, ul. Jana Kazimierza 17.)

Dokładamy wszelkich starań i zależy nam, abyś nie musiał nigdy reklamować towarów zakupionych w Facetaria.pl.

Adres do wysyłki w przypadku reklamacji towaru: PetryTrade Jowita Petrykowska, ul. Jana Kazimierza 17, 05-126 Nieporęt.

Zespół Facetaria.pl

Więcej na temat Reklamacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu.