Regulamin Facetaria.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.facetaria.pl (dalej jako "Sklep").

2. Podmiot, który korzysta ze Sklepu (dalej jako "Klient") obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na brzmienie postanowień Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.

3. Właścicielem Sklepu jest Pani Jowita Petrykowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PetryTrade Jowita Petrykowska, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Nieporęt pod numerem 4177 (dalej jako "Sprzedawca"). Adres siedziby: Nieporęt (05-126), ul. Małołęcka 19, NIP: 691-137-59-66, REGON: 142202311, adres e-mail: kontakt@facetaria.pl, telefon kontaktowy: 22 772 43 23 lub 600 388 443. Adres do korespondencji: Nieporęt (05-126), ul. Jana Kazimierza 17.

II. Informacje ogólne

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

5. Klient może założyć konto Klienta w Sklepie. Z chwilą rejestracji konto Klienta w Sklepie zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako "Umowa"). Sprzedawca świadczy usługi w ramach Umowy na podstawie Regulaminu oraz z zachowaniem zasad wyrażonych w Polityce Prywatności.

6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep umożliwia Klientowi m.in.: a) założenie i utrzymywanie konta Klienta; b) korzystanie z usługi typu newsletter; c) korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

7. Usługi świadczone przez Sklep drogą elektroniczną dostarczane są nieodpłatnie. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Klienta wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Klienta, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 44. i następnych, wygasa.

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem interfejsu Sklepu i przez telefon. Sprzedawca świadczy usługi w ramach Umowy na podstawie Regulaminu oraz z zachowaniem zasad wyrażonych w Polityce Prywatności.

2. Preferowaną formą składania zamówień jest formularz zamówieniowy dostępny na stronach Sklepu. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można także złożyć przez telefon pod nr 22 772 43 23 lub 600 388 443.

3. Zamówienia złożone za pośrednictwem interfejsu Sklepu w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9:00 a 16:00, chyba, że pojawi się inny komunikat na stronie głównej Sklepu.

4. Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie błędnych danych lub nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

5. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, jeżeli Sprzedawca ofertę Klienta przyjmie. Po złożeniu oferty Klient niezwłocznie otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sprzedawcę oferty kupna.

7.Sprzedawca może odmówić przyjęcia oferty, informując Klienta o przyczynie odmowy.

8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta, wiadomości e-mail zawierającej informację o zmianie statusu zamówienia na "Wysłane do odbiorcy" lub "Zarejestrowane w Inpost". Otrzymanie wiadomości od Klienta ze statusem zamówienia "Wysłane do odbiorcy" lub "Zarejestrowane w Inpost" jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę złożonej przez Klienta oferty.

9. Klient powinien otrzymać wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia - w przeciwnym razie Klient przestaje być związany złożoną ofertą.

10. Informacje o orientacyjnej dostępności towaru podane są przy jego opisie.

11. W przypadku niedostępności (lub niepełnej dostępności) towaru wskazanego w zamówieniu Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

12. Realizacja zamówienia następuje:

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem na konto Sprzedawcy - po zaksięgowaniu przedpłaty koncie bankowym Sprzedawcy,
 • w przypadku zamówień płatnych kanałem elektronicznym Przelewy24 (PayPro SA) - po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Przelewy24 (PayPro SA) o pozytywnej autoryzacji transakcji,
 • w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od Przelewy24 (PayPro SA) o pozytywnej autoryzacji transakcji,
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po wysłaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Uwaga: Moment autoryzacji karty lub przelewu Klienta w kanale Przelewy24 (PayPro SA) nie jest jednoznaczny z otrzymaniem przez Sprzedawcę od serwisu Przelewy24 (PayPro SA) informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji. Czas trwania procedur weryfikacji realizowanych przez Przelewy24 (PayPro SA) jest różny dla poszczególnych banków oraz form płatności i może trwać od kilku minut - dla większości transakcji - do kilku godzin (maksymalnie 8 godzin roboczych dla niektórych transakcji realizowanych przy pomocy kart kredytowych).

13. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oferty kupna nie zostanie przez Klienta uregulowana płatność, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (nie dotyczy zamówień, w stosunku, do których wybrano opcję płatności za pobraniem).

14. Klient może zmienić swoje zamówienie do momentu zakończenia kompletacji i pakowania towaru w magazynie sklepu oraz wystawienia listu przewozowego, pisząc na adres: kontakt@facetaria.pl.

IV. Sposoby płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności:

 • przelewem na konto Sprzedawcy (niezbędne informacje do realizacji przelewu, w tym numer konta bankowego Sprzedawcy i numer zamówienia zostaną przesłane pocztą elektroniczną wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji);
 • płatność w kanale elektronicznym tzw. "błyskawiczny przelew" za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (PayPro SA) (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta w banku umożliwiającym realizację takich przelewów np. mBank, ING, itp. - pełna, aktualna lista obsługiwanych banków jest dostępna na stronie Przelewy24 (PayPro SA) www.przelewy24.pl ;
 • płatność w kanale elektronicznym kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (PayPro SA) (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez serwis www.przelewy24.pl np. VISA, MasterCard i inne - pełna, aktualna lista obsługiwanych kart płatniczych dostępna jest na stronach www.przelewy24.pl).
 • za pobraniem - płatność gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

V. Program lojalnościowy dla stałych klientów – konsumentów dokonujących zakupów w celach prywatnych.

1. Dla stałych Klientów Sklep oferuje program lojalnościowy, który umożliwia dokonywanie zakupów z rabatem 5% na produkty oferowane w sklepie.

2. Aby skorzystać z rabatu 5% należy spełnić (łącznie) poniższe wymagania: a) założyć konto w Sklepie; b) zapisać się na usługę "Newsletter Facetaria.pl" podczas rejestracji konta Klienta.

3. Po spełnieniu powyższych 2 warunków podczas składania zamówienia w sklepie Klientowi do składanego zamówienia naliczony zostanie rabat 5% dla każdego zamawianego produktu. W podsumowaniu zamówienia będą wyświetlone przekreślone ceny pierwotne (bez rabatu) i nowe ceny uwzględniające przyznany rabat 5%.

4. Warunkiem koniecznym skorzystania z programu lojalnościowego jest wykorzystanie interfejsu Sklepu do złożenia zamówienia, rabat nie jest udzielany przy zamówieniach składanych telefonicznie.

5. Rabat naliczany jest wyłącznie dla zamówień składanych on-line po zalogowaniu na swoje konto, rabat nie jest naliczany wstecznie ani dla zamówień składanych bez zakładania konta.

6. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z oferowanego rabatu, to jest dokonania zakupów bez logowania na swoje konto lub złożenia zamówienia telefonicznie, rabat nie jest naliczany.

7. W żadnym przypadku rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Rabatem nie są objęte koszty przesyłki.

VI. Program lojalnościowy dla stałych klientów biznesowych – dotyczy zakupów dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w celach handlowych. Nie dotyczy zakupów konsumenckich.

1. Dla stałych Klientów, nie będących konsumentami, dokonujących zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub zakupów hurtowych w celach handlowych, np. prowadzących salony fryzjerskie, Barbershops lub sprzedaż detaliczną kosmetyków i akcesoriów do męskiej pielęgnacji, Sklep oferuje stały rabat biznesowy 10%.

2. Aby skorzystać z rabatu biznesowego 10% należy zarejestrować się w sklepie jako firma/prowadzący działalność gospodarczą w strefie „Fryzjera, Barbera i B2B” i zaczekać na kontakt zwrotny ze strony sprzedawcy. Po akceptacji nowego Klienta biznesowego sklep przydziela do danego konta biznesowego stały, indywidualny rabat 10% na każde zamówienie niezależnie od jego wartości.

3. Rabat naliczany jest wyłącznie dla zamówień składanych on-line po zalogowaniu na swoje konto firmowe, rabat nie jest naliczany wstecznie ani dla zamówień składanych bez zakładania konta.

4. W przypadku nieskorzystania przez Klienta z oferowanego rabatu, to jest dokonania zakupów bez logowania na swoje konto lub złożenia zamówienia telefonicznie rabat nie jest naliczany.

5. W żadnym przypadku rabat nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Rabatem nie są objęte koszty przesyłki.

VII. Sposoby, koszt i czas dostawy

1. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

 • Poczta Polska usługa "Pocztex Kurier 48" (dostawa pod wskazany adres lub odbiór w punkcie) - przesyłka opłacona z góry i przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1-3 dni robocze od momentu nadania. Przesyłki nadawane są i dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku (a w większych miastach, także w soboty) w godzinach od 9 do 18. Jeżeli pracownik poczty nie zostanie nikogo pod wskazanym adresem pozostawi awizo w skrzynce lub awizo zostanie przesłane przez Pocztę Polską poprzez sms lub pocztą elektroniczną, z którym w terminie 7 dni kalendarzowych  należy udać się do odpowiedniej placówki pocztowej po odbiór paczki.
 • Firma kurierska DPD usługa "DPD Classic" - przesyłka opłacona z góry i przesyłka pobraniowa. Czas dostawy wynosi z reguły 1-2 doby (dni robocze) od momentu nadania przesyłki. Przesyłki nadawane są i dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Usługa kurierska Paczkomaty 24/7 Inpost. Czas dostawy wynosi z reguły 1-2 doby (dni robocze) od momentu nadania przesyłki. Przesyłki nadawane są i dostarczane do paczkomatów  w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Uwaga: Czasy dostawy podane powyżej to czasy orientacyjne, w których realizowana jest znacząca większość zamówień. Powyższe czasy mogą ulec wydłużeniu, jeśli na stronie głównej sklepu pojawi się komunikat o  zmianach powyższych terminów wysyłki.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia niektórych, wymienionych powyżej form dostawy w przypadku stwierdzenia problemów technicznych występujących po stronie firm przewozowych lub wystąpienia częstych przypadków opóźnienia doręczeń, zwłaszcza w okresach świątecznych i/lub wakacyjnych. Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta na stronie "Czas, koszty i formy dostawy" o aktualnie dostępnych sposobach dostawy oraz przewidywanym czasie ich trwania.

3. Przewidywany czas kompletacji opłaconego zamówienia (lub zamówienia za pobraniem) w magazynie sklepu to 2 dni robocze. Większość zamówień zostaje skompletowana i jest gotowa do wysyłki w przeciągu 1 dnia roboczego. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12:00 z reguły wysyłane są tego samego dnia roboczego, a opłacone po 12:00 - kolejnego roboczego. W niektórych okresach roku np. okresie wakacyjnym lub przedświątecznym czas kompletacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Powyższy orientacyjny czas kompletacji zamówienia może czasowo ulec zmianie, jeśli na stronie głównej sklepu pojawi się stosowny komunikat.

4. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy i wysokości zamówienia. Koszt dostarczenia towaru o wartości do 99,99 zł na terenie Polski wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 12,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 13,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 15,99 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 13,99 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" pobranie (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 15,99 zł.

5. Koszt dostarczenia towaru o wartości pomiędzy 100 a 199,99 zł na terenie Polski wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 13,99 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 15,99 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 13,99 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" pobranie (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 15,99 zł.

6. Koszt dostarczenia towaru o wartości pomiędzy 200 a 599,99 zł na terenie Polski wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 6,99 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 0 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" pobranie (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 6,99 zł.

7. Koszt dostarczenia towaru o wartości pomiędzy 600 a 999,99 zł na terenie Polski wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 0 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 0 zł.
 • Poczta Polska, usługa "Pocztex Kurier 48" pobranie (dostawa pod adres lub odbiór w punkcie) - 0 zł.

8. Koszt dostarczenia towaru o wartości powyżej 1 000 zł na terenie Polski wynosi:

 • Inpost Paczkomat 24/7 przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" przedpłata - 0 zł.
 • Kurier DPD usługa "DPD Classic" pobranie - 0 zł.

9. Towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu nie jest dostarczany poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Niektóre towary (np. duże opakowania szklane z płynami) mogą być wykluczone z pewnych form dostawy. Wtedy informacja o dostępnych formach dostawy znajduje się na karcie produktu.

10. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk Klienta składa się czas kompletacji zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. z wyłączeniem sobót i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Jeżeli podczas doręczenia Klient zauważy uszkodzenia mechaniczne paczki lub naruszenia firmowej taśmy na przesyłce, Klient ma prawo sprawdzić zawartość otrzymanej paczki. W takim przypadku zalecamy sporządzenie wspólnie z kurierem lub pracownikiem poczty protokołu zawierającego: datę zdarzenia, krótki opis uszkodzeń oraz podpis Klienta oraz kuriera lub pracownika poczty. W takim przypadku Klient może również odmówić przyjęcia uszkodzonej bądź niekompletnej paczki. W przypadku zastrzeżeń do stanu przesyłki odbieranej z paczkomatu należy zastosować się do instrukcji operatora Inpost. W tym celu należy pozostawić nieotwartą przesyłkę i wypełnić polecenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. Odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w urządzeniu ponownie umieszcza paczkę w paczkomacie pozostawiając ją do dyspozycji operatora. Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail odbiorcy, który jest zobowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. O zdarzeniu niezwłocznie należy poinformować Sklep.

VIII. Reklamacje

1. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@facetaria.pl lub w formie pisemnej, na adres do korespondencji Sprzedawcy: Nieporęt (05-126), ul. Jana Kazimierza 17.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Klienta; b) adres do korespondencji; c) numer zamówienia (jeśli zostało złożone); d) opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową; e) określenie roszczenia; f) podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.

3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

5. W razie konieczności odesłania towaru do Sprzedawcy lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedawcą w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sprzedawcy z Pocztą Polską i firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe, niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta. Preferowaną przez Sprzedawcę firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Poczta Polska.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zakupił towar za pośrednictwem Sklepu ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazana weszli w posiadanie zakupionego towaru. W przypadku zawarcia przez Klienta Umowy, termin ten wygasa z upływem 14 dnia od zawarcia Umowy. Do zachowania powyższych terminów wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed ich upływem. W tym celu Klient może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Sklepu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.

2. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Klient skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.

3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient obowiązany jest dostarczyć towar Sprzedawcy na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu towaru ze względu na jego charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania go pocztą w trybie zwykłym, Sprzedawca o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danego towaru). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Adres do zwrotów: Nieporęt (05-126), ul. Jana Kazimierza 17.

4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca uprzejmie prosi, o ile to możliwe, o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żadnym wypadku warunkiem skuteczności takiego odstąpienia.

6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od Umowy.

7. Jeżeli Klient złożył oświadczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przedstawiona przez Klienta przestaje wiązać.

8. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

X. Prawa autorskie i ochrona baz danych

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej.

2. Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy lub właścicieli tych informacji. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione.

3. Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.

4. Wszelkie znaki towarowe, znaki firmowe oraz emblematy zamieszczone na stronie Sklepu są zastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

5. Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.facetaria.pl podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Sprzedawca.

XI. Polityka prywatności

 1. Dane Klientów przetwarzane są w celach i na zasadach określonych w Polityce Prywatności Facetaria.pl.
 2. Polityka Prywatności Facetaria.pl stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe

1. Zarówno Umowa, jaki i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin oraz Politykę Prywatności Facetaria.pl przed zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

3. Sprzedawca stosuje kodeks dobrych praktyk.4. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java (zalecane przeglądarki: Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari), włączona obsługa plików cookies.

5. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub ( w przypadku usługi newsletter ) odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Klienta.

6. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Sprzedawcę - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta przez Klienta.

7. W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klientów obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8. W przypadku korzystania z dostępnej dla Klientów funkcjonalności wystawiania opinii o produktach, Klient nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności: używać wulgaryzmów, nawoływać do przemocy lub nienawiści, uwłaczać czyjejś godności, podawać informacji, które noszą znamiona przestępstwa, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie, prawa przemysłowe lub służą promowaniu produktów i usług podmiotów konkurencyjnych. Klient w treści opinii nie może zamieszczać linków odsyłających do zewnętrznych serwisów internetowych w celu ich promocji. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji opinii Klienta sprzecznej z Regulaminem Sklepu.

9. Sprzedawca zapewnia Klientom dostęp do aktualnej informacji o: a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

10. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy;
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 • Klient może skorzystać z platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/

facetaria.pl

Prowadzimy internetową sprzedaż męskich kosmetyków, męskiej bielizny oraz akcesoriów i przyborów codziennego użytku. Nasza oferta obejmuje wyłącznie oryginalne produkty wysokiej jakości potwierdzonej gwarancją producenta, których jesteśmy bezpośrednim importerem oraz nabywane bezpośrednio od producentów lub ich autoryzowanych dystrybutorów. Zapewniamy profesjonalną obsługę i wygodną nawigację naszego e-sklepu zaprojektowaną na podstawie męskich oczekiwań w zakresie zakupu rzeczy osobistego użytku